Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK033K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Český Těšín 2022+
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2022 07:50
Předkladatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín
IČO předkladatele: 00297534
Datum zveřejnění: 22.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2022
Text oznámení: MSK033K_oznameni.pdf (2828 kB) - 21.03.2022 07:52:44
Informace o oznámení: MSK033K_infOznam.pdf (314 kB) - 21.03.2022 07:52:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK033K_infZjistovaci.zip (1026 kB) - 26.04.2022 07:50:19
Závěr zjišťovacího řízení: MSK033K_zjistovaci.pdf (402 kB) - 26.04.2022 07:50:19
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: