Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK034F
Název koncepce: Územní plán Rychvald
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.09.2010 16:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 29.07.2010
Předkladatel: Městský úřad Bohumín
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.09.2010
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK034F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.rtf (300 kB) - 07.09.2010 16:22:12
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 12.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2013
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK034F_vyhodnoceni.pdf (10829 kB) - 30.01.2014 12:15:17
Text Hodnocení Natura 2000: MSK034F_Natura.pdf (2662 kB) - 30.01.2014 12:15:17
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.11.2013
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK034F_stanoviskoSEA.rtf (517 kB) - 29.01.2014 16:26:10
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: