Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK038K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje Kopřivnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2023 09:36
Předkladatel: Město Kopřivnice
IČO předkladatele: 00298077
Datum zveřejnění: 20.01.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2023
Text oznámení: MSK038K_oznameni.pdf (3423 kB) - 20.01.2023 09:13:39
Informace o oznámení: MSK038K_infOznam.pdf (379 kB) - 20.01.2023 09:13:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK038K_infZjistovaci.pdf (798 kB) - 17.02.2023 09:30:31
Závěr zjišťovacího řízení: MSK038K_zjistovaci.zip (1460 kB) - 17.02.2023 09:36:02
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: