Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK039K
Název koncepce: Strategický plán města Krnova 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2023 08:51
Předkladatel: Město Krnov
IČO předkladatele: 00296139
Datum zveřejnění: 27.02.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2023
Text oznámení: MSK039K_oznameni.pdf (2446 kB) - 27.02.2023 08:29:57
Informace o oznámení: MSK039K_infOznam.pdf (587 kB) - 27.02.2023 08:29:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK039K_infZjistovaci.pdf (850 kB) - 31.03.2023 08:51:02
Závěr zjišťovacího řízení: MSK039K_zjistovaci.zip (2475 kB) - 31.03.2023 08:51:02
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: