Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK050F
Název koncepce: Územní plán Andělská Hora změna č. 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2012 11:58
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.01.2012
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 02.03.2012
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK050F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (119 kB) - 02.03.2012 11:58:31
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2013
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK050F_vyhodnoceni.pdf (3747 kB) - 30.01.2014 12:03:54
Text Hodnocení Natura 2000: MSK050F_Natura.pdf (8283 kB) - 30.01.2014 12:03:54
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.10.2013
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK050F_stanoviskoSEA.rtf (511 kB) - 30.01.2014 11:59:37
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: