Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK054F
Název koncepce: Územní plán Andělská Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2017 15:57
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.11.2013
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.12.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK054F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (149 kB) - 30.01.2014 13:29:59
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.08.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK054F_stanoviskoSEA.pdf (614 kB) - 17.08.2017 10:43:11
Datum veřejného projednání: 18.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK054F_infoVP.pdf (209 kB) - 19.12.2017 15:57:36
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK054F_stanNavrhUpr.pdf (571 kB) - 19.12.2017 15:57:36