Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK056F
Název koncepce: Územní plán Jindřichov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2015 16:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 08.01.2014
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.02.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK056F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (122 kB) - 10.02.2014 14:08:35
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK056F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (122 kB) - 10.02.2014 14:08:35
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 05.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2015
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK056F_vyhodnoceni.pdf (5477 kB) - 08.04.2015 16:22:22
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.04.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK056F_stanoviskoSEA.rtf (345 kB) - 08.04.2015 16:19:33
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: