Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK067P
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Václavovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2012 08:40
Předkladatel: Magistrát města Ostravy
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK067P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (50 kB) - 12.02.2008 09:09:31
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK067P_stanoviskoNavrh1.rtf (301 kB) - 28.06.2012 08:40:34
Důvody ukončení posuzování: