Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK069P
Název koncepce: návrh zadání změny č. 1 ÚP Hladké Životice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2010 09:44
Předkladatel: Městský úřad Nový Jičín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK069P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (47 kB) - 12.02.2008 09:11:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK069P_stanoviskoNavrh1.DOC (113 kB) - 11.02.2010 09:44:08
Důvody ukončení posuzování: