Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK071P
Název koncepce: Zadání územního plánu Bruzovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2008 10:15
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: MSK071P_navrhZadani.DOC (139 kB) - 02.12.2008 10:15:08
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): MSK071P_stanoviskoNavrh1.DOC (101 kB) - 02.12.2008 10:15:41
Důvody ukončení posuzování: