Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MSK074U
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Rýmařov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.10.2007 14:47
Předkladatel: Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: MSK074U_zjistovaci.doc (150 kB) - 27.04.2005 11:08:55
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Text stanoviska: MSK074U_zaverStan.doc (134 kB) - 09.10.2007 14:47:35
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: