Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK078P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Nový Jičín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2009 13:52
Předkladatel: Městský úřad Nový Jičín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK078P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (149 kB) - 02.12.2008 10:27:57
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK078P_stanoviskoNavrh1.DOC (104 kB) - 30.04.2009 13:52:18
Důvody ukončení posuzování: