Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK099P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Jablunkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2013 09:09
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK099P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (144 kB) - 02.12.2008 11:06:14
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK099P_stanoviskoKoncept.DOC (312 kB) - 11.02.2010 09:09:53
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK099P_stanoviskoNavrh1.rtf (300 kB) - 13.02.2013 09:09:21
Důvody ukončení posuzování: