Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK150P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Ženklava
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2009 10:04
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK150P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (99 kB) - 08.01.2009 11:16:08
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK150P_stanoviskoNavrh1.doc (105 kB) - 28.12.2009 10:04:30
Důvody ukončení posuzování: