Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK163P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Dolní Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.02.2012 10:50
Předkladatel: Magistrát města Ostravy
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK163P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (98 kB) - 08.01.2009 12:47:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK163P_stanoviskoNavrh1.doc (102 kB) - 14.02.2011 15:07:52
Text stanoviska k návrhu (2): MSK163P_stanoviskoNavrh2.doc (104 kB) - 24.02.2012 10:50:03
Důvody ukončení posuzování: