Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK165P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Český Těšín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2010 09:48
Předkladatel: Městský úřad Český Těšín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK165P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (99 kB) - 08.01.2009 13:12:04
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK165P_stanoviskoNavrh1.DOC (312 kB) - 11.02.2010 09:48:45
Důvody ukončení posuzování: