Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK171F
Název koncepce: Územní plán Hlučín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2016 14:13
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Městský úřad Hlučín
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.04.2012
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK171F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (153 kB) - 26.09.2016 13:54:11
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 05.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 05.07.2013
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK171F_navrh.pdf (2317 kB) - 26.09.2016 13:59:07
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK171F_vyhodnoceni.pdf (5724 kB) - 26.09.2016 13:59:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.09.2013
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK171F_stanoviskoSEA.rtf (312 kB) - 26.09.2016 14:00:20
Datum veřejného projednání: 26.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.04.2014
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 20.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.10.2015
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Text návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK171F_navrhUpr.pdf (951 kB) - 26.09.2016 14:09:52
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK171F_stanNavrhUpr.docx (82 kB) - 26.09.2016 14:13:08
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK171F_vyhodnoceniUpr.pdf (5724 kB) - 26.09.2016 14:09:52
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK171F_infoOpakVP.PDF (85 kB) - 26.09.2016 14:10:49