Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MSK191U
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Dolní Moravice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2008 09:14
Předkladatel: Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: MSK191U_zjistovaci.doc (140 kB) - 13.06.2006 10:07:05
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Text stanoviska: MSK191U_zaverStan.DOC (58 kB) - 12.02.2008 09:14:48
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: