Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK194P
Název koncepce: ÚP obce Bukovec změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2010 09:52
Předkladatel: Městský úřad Jablunkov, Odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK194P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (303 kB) - 25.03.2009 14:25:38
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK194P_stanoviskoNavrh1.DOC (127 kB) - 11.02.2010 09:52:03
Důvody ukončení posuzování: