Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MSK245U
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Bruntál
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2008 09:16
Předkladatel: Městský úřad Bruntál, Odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: MSK245U_zjistovaci.doc (136 kB) - 03.01.2007 13:18:44
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Text stanoviska: MSK245U_zaverStan.DOC (70 kB) - 12.02.2008 09:16:39
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: