Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK252P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Mošnova
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 15:05
Předkladatel: Městský úřad Kopřivnice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK252P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (292 kB) - 05.06.2009 11:00:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK252P_stanoviskoNavrh1.doc (102 kB) - 14.02.2011 15:05:18
Důvody ukončení posuzování: