Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK259P
Název koncepce: Územní plán Vřesina
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2010 11:23
Předkladatel: Městský úřad Hlučín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK259P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (298 kB) - 05.08.2009 16:22:18
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK259P_stanoviskoKoncept.rtf (297 kB) - 15.07.2010 11:23:29
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: