Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK261P
Název koncepce: Územní plán Jiříkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2009 13:34
Předkladatel: MěÚ Rýmařov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK261P_stanoviskoNavrhZadani.doc (151 kB) - 14.08.2009 13:31:15
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kiszová Radmila Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK261P_stanoviskoNavrh1.DOC (106 kB) - 14.08.2009 13:34:40
Text stanoviska k návrhu (2): MSK261P_stanoviskoNavrh2.rtf (299 kB) - 14.08.2009 13:34:40
Důvody ukončení posuzování: