Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK262P
Název koncepce: Územní plán Štramberka
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2014 15:32
Předkladatel: Městský úřad Kopřivnice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK262P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (306 kB) - 20.08.2009 07:20:54
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK262P_stanoviskoKoncept.rtf (294 kB) - 24.02.2011 12:30:01
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK262P_stanoviskoNavrh1.rtf (298 kB) - 23.02.2012 13:30:36
Text stanoviska k návrhu (2): MSK262P_stanoviskoNavrh2.doc (105 kB) - 29.01.2014 15:32:53
Důvody ukončení posuzování: