Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK274P
Název koncepce: Územní plán Karviné
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 15.02.2011 12:07
Předkladatel: Magistrát města Karviné, Odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK274P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (315 kB) - 16.10.2009 09:27:45
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK274P_stanoviskoKoncept.rtf (299 kB) - 15.02.2011 12:07:11
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: