Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK278P
Název koncepce: Územní plán Spálov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2011 16:57
Předkladatel: Městský úřad Odry, Stavební úřad
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK278P_stanoviskoNavrhZadani.doc (119 kB) - 28.12.2009 09:54:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK278P_stanoviskoKoncept.rtf (297 kB) - 18.07.2011 16:57:24
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: