Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK286P
Název koncepce: Koncept změny č. 2 územního plánu Vrbno pod Pradědem
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2010 09:03
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu:
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK286P_stanoviskoKoncept.DOC (102 kB) - 11.02.2010 09:03:57
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: