Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK296P
Název koncepce: Územní plán Lučina
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2012 14:19
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK296P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (292 kB) - 11.02.2010 10:58:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK296P_stanoviskoNavrh1.rtf (305 kB) - 14.02.2011 14:29:17
Text stanoviska k návrhu (2): MSK296P_stanoviskoNavrh2.doc (121 kB) - 23.02.2012 14:19:22
Důvody ukončení posuzování: