Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK297P
Název koncepce: Územní plán Krásná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 14:46
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK297P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (292 kB) - 11.02.2010 10:59:33
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK297P_stanoviskoNavrh1.DOC (123 kB) - 14.02.2011 14:46:18
Důvody ukončení posuzování: