Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK302P
Název koncepce: Územní plán Třinec
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.03.2011 15:16
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK302P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (294 kB) - 11.02.2010 11:06:31
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK302P_stanoviskoNavrh1.rtf (300 kB) - 09.03.2011 15:16:30
Důvody ukončení posuzování: