Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK303P
Název koncepce: Územní plán Heřmanice u Oder
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 07:49
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK303P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (291 kB) - 11.02.2010 11:07:39
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK303P_stanoviskoNavrh1.DOC (152 kB) - 04.11.2011 14:19:12
Text stanoviska k návrhu (2): MSK303P_stanoviskoNavrh2.rtf (303 kB) - 21.12.2011 07:49:39
Důvody ukončení posuzování: