Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK320P
Název koncepce: Územní plán Mořkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2012 08:46
Předkladatel: Městský úřad Nový Jičín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK320P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (303 kB) - 12.04.2010 09:49:16
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK320P_stanoviskoNavrh1.rtf (303 kB) - 11.06.2012 08:46:29
Důvody ukončení posuzování: