Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK356P
Název koncepce: Územní plán Čavisov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2011 14:47
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: MSK356P_navrhZadani.rtf (294 kB) - 14.02.2011 14:11:16
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK356P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (294 kB) - 14.02.2011 14:12:13
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK356P_stanoviskoNavrh1.DOC (116 kB) - 14.02.2011 14:13:32
Text stanoviska k návrhu (2): MSK356P_stanoviskoNavrh2.rtf (304 kB) - 21.07.2011 14:47:45
Důvody ukončení posuzování: