Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK360P
Název koncepce: Územní plán Markvartovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 14:40
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK360P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (307 kB) - 14.02.2011 14:39:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK360P_stanoviskoNavrh1.DOC (125 kB) - 14.02.2011 14:40:28
Důvody ukončení posuzování: