Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK390P
Název koncepce: Územní plán Komorní Lhotka
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2011 09:21
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK390P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (311 kB) - 07.06.2011 09:20:04
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Nesouhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK390P_stanoviskoNavrh1.rtf (310 kB) - 07.06.2011 09:21:05
Důvody ukončení posuzování: