Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK393P
Název koncepce: Územní plán Milíkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2011 13:56
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK393P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (297 kB) - 20.06.2011 14:53:35
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK393P_stanoviskoNavrh1.rtf (305 kB) - 15.08.2011 13:56:34
Důvody ukončení posuzování: