Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK395P
Název koncepce: Územní plán Ludgeřovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2014 16:28
Předkladatel: Městský úřad Hlučín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK395P_stanoviskoNavrh1.rtf (296 kB) - 23.06.2011 14:37:16
Text stanoviska k návrhu (2): MSK395P_stanoviskoNavrh2.rtf (304 kB) - 29.01.2014 16:28:15
Důvody ukončení posuzování: