Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK412P
Název koncepce: Územní plán Vratimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.04.2012 08:48
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu:
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK412P_stanoviskoNavrh1.rtf (296 kB) - 10.11.2011 09:05:25
Text stanoviska k návrhu (2): MSK412P_stanoviskoNavrh2.rtf (315 kB) - 06.04.2012 08:48:51
Důvody ukončení posuzování: