Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK427P
Název koncepce: Územní plán Brantice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2013 14:39
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele: 00296139
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: MSK427P_navrhZadani.DOC (126 kB) - 28.01.2013 14:30:34
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK427P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (126 kB) - 19.12.2011 15:48:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK427P_stanoviskoNavrh1.rtf (312 kB) - 28.01.2013 14:39:47
Důvody ukončení posuzování: