Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK430P
Název koncepce: Územní plán Lomnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2014 13:39
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK430P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (135 kB) - 19.01.2012 10:37:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK430P_stanoviskoNavrh1.rtf (513 kB) - 30.01.2014 13:39:53
Důvody ukončení posuzování: