Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK431P
Název koncepce: Územní plán Šenov změna č. 14
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2012 14:12
Předkladatel: MěÚ Šenov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK431P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (121 kB) - 14.02.2012 14:11:14
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK431P_stanoviskoNavrh1.rtf (297 kB) - 14.02.2012 14:12:27
Důvody ukončení posuzování: