Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK432P
Název koncepce: Územní plán Kunín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2014 13:00
Předkladatel: MěÚ Nový Jičín
IČ předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK432P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (136 kB) - 14.02.2012 14:14:17
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK432P_stanoviskoNavrh1.rtf (568 kB) - 13.02.2014 13:00:23
Důvody ukončení posuzování: