Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK434P
Název koncepce: Územní plán Palkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2012 13:25
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK434P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (298 kB) - 23.02.2012 13:23:59
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK434P_stanoviskoNavrh1.rtf (301 kB) - 23.02.2012 13:25:37
Důvody ukončení posuzování: