Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK435P
Název koncepce: Územní plán Nošovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2012 13:36
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK435P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (297 kB) - 23.02.2012 13:33:42
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kiszová Radmila Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK435P_stanoviskoNavrh1.rtf (294 kB) - 23.02.2012 13:36:38
Důvody ukončení posuzování: