Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK460P
Název koncepce: Územní plán Vendryně
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2014 12:15
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK460P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (128 kB) - 12.04.2012 09:41:21
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK460P_stanoviskoNavrh1.rtf (563 kB) - 29.05.2014 12:15:11
Důvody ukončení posuzování: