Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK462P
Název koncepce: Územní plán Hlučín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2013 10:25
Předkladatel: MěÚ Hlučín
IČO předkladatele: 00300063
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK462P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (153 kB) - 25.04.2012 16:34:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko ke konceptu:
Text stanoviska ke konceptu: MSK462P_stanoviskoKoncept.rtf (312 kB) - 18.09.2013 10:25:39
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Důvody ukončení posuzování: