Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK467P
Název koncepce: Územní plán Sedlnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2014 13:35
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK467P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (134 kB) - 16.05.2012 11:25:40
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK467P_stanoviskoNavrh1.rtf (514 kB) - 30.01.2014 13:35:21
Důvody ukončení posuzování: