Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK486P
Název koncepce: Územní plán Těrlicko změna č. 3
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.06.2014 08:25
Předkladatel: Obecní úřad Těrlicko
IČO předkladatele: 00297666
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text vyjádření k návrhu zprávy: MSK486P_vyjadreniNavrhZprava.DOC (131 kB) - 14.08.2012 09:16:46
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vavrečková Jitka Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK486P_stanoviskoNavrh1.rtf (346 kB) - 04.06.2014 08:25:27
Důvody ukončení posuzování: