Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK492P
Název koncepce: Územní plán Tvrdkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2015 14:39
Předkladatel: MěÚ Rýmařov
IČO předkladatele: 00296317
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK492P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (134 kB) - 31.08.2012 13:05:57
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK492P_stanoviskoNavrh1.rtf (348 kB) - 21.05.2015 14:39:55
Důvody ukončení posuzování: