Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK502P
Název koncepce: Územní plán Písek
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2014 08:25
Předkladatel: Městský úřad Jablunkov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK502P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (136 kB) - 23.11.2012 10:37:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK502P_stanoviskoNavrh1.rtf (571 kB) - 24.07.2014 08:25:09
Důvody ukončení posuzování: